دانشجویان متقاضی وام دانشجویی نوبت اول تا 95/11/7 به اموردانشجویی مرکز مراجعه نمائید قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجویانی که برای نوبت اول متقاضی وام دانشجوئی هستند هرچه سریعتر(7/11/95) جهت دریافت وام و تشکیل پرونده به امور دانشجوئی مرکز مراجعه نمایند . دانشجویانی که قبلاً وام دانشجوئی دریافت کرده و دارای پرونده می باشند می بایست فقط ازطریق پورتال دانشجوئی–فاز 2 ثبت درخواست وام را (10/11/95) اقدام نمایند. ((امور دانشجوئی مرکز پیام نور گنبد))
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما